Viziunea-Misiunea-Ținte Strategice

VIZIUNEA ŞCOLII

ŞCOALA ,,GHEORGHE SĂVINESCU” DOREŞTE SĂ DEVINĂ O MARE FAMILIE PENTRU TOŢI ELEVII NOŞTRI; O INSTITUŢIE CARE SĂ OFERE EDUCAȚIE LA STANDARDE DE CALITATE, UNDE FIECARE SĂ FIE EDUCAT ÎN SPIRITUL VALORILOR REALE, AL RESPECTULUI ŞI AL CUNOAŞTERII, SPRE FORMAREA SA CA ÎNVINGĂTOR ÎN VIAŢĂ.

MISIUNEA ŞCOLII

SUNTEM O FAMILIE!  IMPREUNĂ CONSTRUIM, INVĂŢĂM, INOVĂM, PĂSTRĂM TRADIŢIILE ÎN ,,ŢINUTUL ZIMBRULUI! SUNTEM O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU COMUNITATE! OFERIM CONDITII EGALE DE DEZVOLTARE PENTRU TOTI ELEVII SCOLII! RESPECTAM VALORILE UNEI SOCIETATI DEMOCRATICE!

TINTE STRATEGIGE 2016-2020

 T1. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ ALE RESURSEI UMANE

T2. CRESTEREA PRESTIGIULUI ȘCOLII ȘI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI CU ALTE INSTITUTII

T3. DESFASURAEA ACTIVITATII DIN SCOALA PE BAZA PRINCIPIILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

T4. RIDICAREA GRADULUI DE EFICIENTA A ACTIVITATII DIDACTICE (RAPORT DINTRE RESURSE SI REZULTATE) 

T5.  ATRAGEREA  DE  RESURSE  FINANCIARE  ŞI  DEZVOLTAREA  BAZEI TEHNICO-MATERIALĂ

ro_RORomanian