Lansare proiecte ,,ADAPTAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PRIN METODE INOVATIVE ȘI INTERACTIVE DE INVĂȚARE!” și ,,CREȘTEREA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA EDUCAȚIE PRIN MĂSURI INTEGRATE ȘI INOVATIVE”Lansare proiecte

Posted in Comunicări on

Astăzi, 11.11.2022, ASOCIAȚIA EDUCAȚIE ȘI VIITOR si PLURI CONSULTING GRUP S.R.L în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CREANGĂ” comuna PIPIRIG și ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE SĂVINESCU” comuna CRĂCĂOANI au lansat proiectele ,,ADAPTAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PRIN METODE INOVATIVE ȘI INTERACTIVE DE INVĂȚARE!” și ,,CREȘTEREA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA EDUCAȚIE PRIN MĂSURI INTEGRATE ȘI INOVATIVE” – proiecte cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara nr 6 – Educație și competențe.
Durata proiectelor: 21.10.2022 – 31.12.2023
Obiectivul general al proiectelor constă în creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea unui sistem integrat de măsuri preventive pentru a facilita reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar din județul Neamț pentru minim 642 elevi, cu accent pe elevii aparținând minorității rromă și elevii din mediul rural, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor a 74 persoane din categoria personanlului didactic și de sprijin.

ro_RORomanian