Înscrierea în învăţământul primar

2020-2021

Vineri, 12 Martie, 2021

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și calendarul aferentacestui proces.

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în carefiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

  • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

  • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
  • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Anexa 1 Metodologie inscriere invatamant primar 2021_2022

Anexa 2 Calendar_inscriere_primar_2021_2022

ÎNSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2020-2021

INSCRIERE CLASA PREG (procedura_actualizat)

 

 

2017-2018

ZIUA PORTILOR DESCHISE

02.03.2017

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2017

Scoala_Gheorghe_Savinescu_Cracaoani_PREZENTARE

Anexa 1 OMEN 3247 – calendar inscriere

Anexa 2 OMEN 3247 – metodologie inscriere

OMEN 3247_ 2017

Centre-evaluare-psihosomatica-2017

DOCUMENTE INSCRIERE ELEVI IN CLASA PREGATITOARE

 

 

2016 – 2017

lista elevi inscrisi etap I clasa pregatitaore 2016-2017

PDF (Small)

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR  – UTILE PARINTI

PDF (Small)

SCOALA_GHEORGHE_SAVINESCU_CRACAOANI -PREZENTARE

PDF (Small)

CONTRACT_EDUCATIONAL

PDF (Small)

plan-scolarizare-clasa-pregatitoare_2016-2017

PDF (Small)

Proiect-Metodologie Inscriere Invatamant Primar2016


 

2015-2016

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE 29 FEBRUARIE 2016

Ordin MECS nr. 3171 din 05.02.2015 inscriere in invatamantul primar2015-2016

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

Intrebari si raspunsuri inscriere invatamant primar 2015-2016

OFERTA EDUCATIONALA – SCOALA GHEORGHE SAVINESCU CRACAOANI 2015-2016

 

2014-2015

Ordin_inscriere_clasa_pregatitoare_2014

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2014_2015

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar

INSCRIERE_2014_2015_

SCOALA  GHEORGHE_SAVINESCU_CRACAOANI

CONTRACT_EDUCATIONAL

ro_RORomanian